Оновлено порядок перевірки факту подання декларацій

17 грудня 2021

01.12.2021 набув чинності наказ Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 20.08.2021 № 539/21.

Цей Порядок визначає процедуру перевірки державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (органами, в яких працює (працював або входить чи входив до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) суб’єкт декларування (далі – відповідний орган)) факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), згідно із Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), та повідомлення відповідним органом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентства) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Перевірка факту подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції відповідного органу.

Строки, у які антикорупційний уповноважений перевіряє факт подання декларацій, тепер такі:

– щорічні декларації, які подають щороку та після припинення діяльності – упродовж 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;

– декларації при звільненні, та декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – упродовж 10 робочих днів після спливу строку у 30 календарних днів з дня припинення діяльності;

– декларації, які подають особи у разі входження до складу конкурсних комісій, Громадської ради доброчесності – упродовж 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій.