Основна мета проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи на АЗС-АГЗП області – запобігання порушень з охорони праці

14 квітня 2021

На Черкащині триває проведення посадовими особами Управління інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями і працівниками з метою уникнення порушень вимог нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, зокрема на автозаправних станціях і автомобільних газозаправних пунктах (АЗС/АГЗП).

Начальник відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління Олена Свиридюк та фахівці відділу надають консультативну допомогу працівникам і роботодавцям об’єктів підвищеної небезпеки, зокрема з питань забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, додержання вимог законодавства щодо гарантії прав працівників у галузі охорони праці та створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів, виконання заходів з безпечного виконання робіт, які визначено відповідними актами з охорони праці.

Так, Олена Свиридюк під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Лерсен ЛТД» акцентувала увагу роботодавця, що працівники допускаються до самостійної роботи на АЗС після проходження вступного інструктажу з охорони праці, навчання, стажування на робочому місці і подальшої перевірки отриманих знань комісією. Перед виконанням працівником разової роботи, на яку оформляється розпорядження або наряд-допуск, відповідальна особа об’єкта проводить цільовий інструктаж. Під час роботи працівники повинні виконувати вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологічних регламентів. Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва повинні утримуватися та експлуатуватися відповідно до встановлених вимог, та застосовуватися згідно з нормативно-технічною документацією.