Про безпеку та здоров’я на робочому місці йшлося на підприємстві теплоенергетики

29 вересня 2022

З метою формування культури профілактики нещасних випадків, підвищення обізнаності та інформування працівників про безпеку та здоров’я на робочому місці та недопущення випадків виробничого травматизму, посадовець Управління Держпраці Анатолій Карпенко надав роботодавцю та працівникам підприємства з вироблення тепла консультації на робочих місцях.

Керівництво підприємства поінформовано, що на виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» Урядом прийнято рішення від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», яким регулюється питання набуття права провадження господарської діяльності в період воєнного стану. Запропоновано скористатися такою можливістю отримати дозвільні документи в галузі охорони праці.

Начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Управління Держпраці Анатолій Карпенко на робочих місцях проконсультував працівників з питань дотримання вимог безпеки під час експлуатації: водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів, підйомників, газового господарства, транспорту, металорізальних верстатів та іншого устаткування.

За підсумками превентивного заходу працівники підвищили рівень знань з  безпеки праці.

Фахівець Управління надав практичну допомогу підприємству в отриманні за спрощеним порядком дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Про зміни у законодавстві під час воєнного стану можна дізнатися на сайті Держпраці: https://cutt.ly/YZYhtKN   та на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua