Що не вважається дискримінацією за ознакою статі?

29 травня 2024

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.
Дискримінація за ознакою статі забороняється.
Роботодавець зобов’язаний:
– створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснюватитрудову діяльність на рівній основі;
– забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
– здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
– вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
– вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.
Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:
– спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;
– обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;
– різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
– особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я;
– позитивні дії.
За матеріалами: ДЕРЖПРАЦІ