Вимоги безпеки під час експлуатації сільськогосподарської техніки роз’яснено працівникам СТОВ «Чапаєвське»

17 лютого 2021

Головний державний інспектор Управління Віктор Ткаченко провів превентивний захід з головним інженером та працівниками Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Чапаєвське».

Головному інженеру товариства Павлу Марченку на семінарі-нараді наголошено на необхідності дотримання вимог законодавства з охорони праці під час проведення ремонту сільськогосподарської техніки. Працівникам підприємства роз’яснено вимоги Правил охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (НПАОП 01.41-1.01-01) та вимоги безпеки під час експлуатації сільськогосподарської техніки Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.0-1.02-18).

Учасникам превентивного заходу наголошено, що під час укладання трудового договору, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен повідомити працівнику під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, інформувати про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Віктор Ткаченко надав технічні консультації відповідальним особам і працівникам сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю.