Негативні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу у сфері праці

20 травня 2024

Сьогодні ВІЛ/СНІД став вже не тільки загальновизнаною медичною, а й соціальною і трудовою проблемою. ВІЛ/СНІД негативно впливає на сферу праці, вражаючи найбільш продуктивну частину робочої сили і зменшує прибутки. Він спричиняє колосальні витрати для підприємств усіх галузей економіки – через зниження продуктивності праці, збільшення виробничих витрат і числа випадків втрати кваліфікації та виробничого досвіду.

Сьогодні близько 2/3 ВІЛ-інфікованих складають молоді люди у віці від 20 до 34 років, – найбільш активна та працездатна частина населення.

Негативними наслідками епідемії ВІЛ/СНІДу є:

Для ринку праці:

– Скорочення робочої сили.

– Нерівномірний перерозподіл робочої сили між секторами.

– Пряма та опосередкована втрата робочого часу.

– Зниження продуктивності праці.

– Обмеження працездатності частини робочої сили.

– Якісна зміна робочої сили.

Для підприємств та організацій:

– Додаткові видатки на пошук, найм та підготовку персоналу.

– Втрата кваліфікованих кадрів.

– Скорочення кількості працюючих.

– Психологічна напруга у колективі, пов’язана з нетолерантним ставленням до ВІЛ-інфікованих працівників.

– Вірогідна дискримінація ВІЛ-інфікованих працівників.

Сфера праці сьогодні розглядається як один з основних майданчиків протидії поширення епідемії. Беручи до уваги такі фактори, як масовість робочих колективів, кількість часу, який доросла людина проводить на роботі, а також зростання кількості хворих на ВІЛ/СНІД серед працюючих людей, виробниче середовище є стратегічним плацдармом боротьби зі СНІДом. Відповідальні особи на робочих місцях, як роботодавці, так і лідери трудових колективів – мають величезні можливості й могутній потенціал, який можна протиставити страшній навалі ВІЛ/СНІДу.

Досвід країн, які найбільше потерпають від епідемії, засвідчив, що саме системна профілактична робота є одним із найдієвіших механізмів протидії поширення епідемії ВІЛ/СНІДу. Різноманітні наробки у цій сфері були систематизовані, доповнені кращими практиками та сформовані у систему ефективного захисту працівника на робочому місці. Таку систему профілактичних дій на підприємствах та в організаціях називають політикою профілактики ВІЛ/СНІДу.

За матеріалами: Профілактика ВІЛ/СНІДу на робочих місцях