Запобігання проявам корупції

Про факти корупції можна повідомити за телефоном (044) 481-50-00, e-mail: antiкor_dsp@ukr.net

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

  1. “Про запобігання корупції” від 14.10.2014;
  2. “Про державну службу” від 10.12.2015;
  3. “Про засади державної антикорупційної політики на 2014-2017 роки” від 14.10.2014;
  4. “Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією” від 16.03.2005;
  5. “Про ратифікацію конвенції ООН проти корупці” від 18.10.2006;
  6. “Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” від 18.10.2006;
  7. “Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” від 18.10.2006;

КОНВЕНЦІЇ

  1. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ЕТ8 173) від 01.1999;
  2. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 11.1999;
  3. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ЕТ8 191) від 05.2003;
  4. Конвенція ООН проти корупції від 10.2003;

ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України

  1. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 №245;
  2. Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 06.2000 № 950;
  3. Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям від 16.11.2011 № 1195;
  4. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції від 09.2013 №706;
  5. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки 04.2015 № 265;
  6. Про затвердження правил етичної поведінки державних службовців 02.2016 № 65;

НАКАЗИ

  1. “Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції” від 03.2014 № 40;
  2. “Про затвердження положення “Про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 28.06.1993 № 43;
  3. “Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Головному управлінні Держпраці у Київській області” від 28.01.2020 № 351
  4. “Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Головному управлінні Держпраці у Київській області” від 20.01.2021 №217″

РІШЕННЯ Національного агентства з питань запобігання корупції

  1. “Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016 № 2;
  2. “Про затвердження форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016 № 3;
  3. “Про затвердження форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування” від 10.06.2016 № 3;
  4. “Про роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю» від 11.08.2016 № 3;
  5. “Про внесення змін до деяких ріщень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 18.08.2016 №1;
  6. “Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб”. від 14.07.2016 № 2
  7. “Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів”;
РОЗ’ЯСНЕННЯ
  1. Роз’яснення щодо заповнення декларацій “Перелік нормативно-правових актів із запобігання корупції”;
  2. Роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;
  3. Роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій Перелік нормативно-правових актів із запобігання корупції;
  4. Роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;

ПЕРЕЛІК посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків