Питання – відповідь. Чи може працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, працювати на іншій роботі?

24 серпня 2022
Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Відповідно до норм статті 21-1 КЗпП роботодавець не може забороняти або перешкоджати працівникові, що виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншими трудовими договорами.
Таким чином, у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом забороняється встановлювати умову щодо заборони працівникові виконувати роботу за іншими трудовими договорами.
Більше рекомендацій щодо організації трудових відносини у період воєнного стану за посиланням: https://cutt.ly/LZYgbeT та на інформаційному порталі Держпраці: https://pratsia.in.ua/