Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

20 червня 2019

Управління Держпраці у Черкаській області є органом державного ринкового нагляду та у своїй діяльності керується Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічними регламентами.

Діяльність Управління поширюється на сфери, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», а саме:

1. Прості посудини високого тиску.

2. Ліфти і компоненти безпеки для ліфтів.

3. Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки.

4. Обладнання, що працює під тиском.

5. Засоби індивідуального захисту.

6. Вибухові матеріали промислового призначення.

7. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

8. Машини та устаткування.

9. Пересувне обладнання, що працює під тиском.

10. Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників.

Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) інформує, Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1401 (далі – Постанова).

Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Разом з цим, споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

У разі наявності підстав вважати, що продукція (під час її споживання чи користування) є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає вимогам законодавства, пропонуємо надавати повідомлення до Управління Держпраці у Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, б-р Шевченка 205, 3 поверх або dsp@ck.dsp.gov.ua

Форма повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Зразок повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Нагадуємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції «Увага» (Uvaga.gov.ua). У базі можна перевірити, чи безпечна та чи інша продукція.