До уваги суб’єктів гірничодобувних підприємств (суб’єктів господарювання, які отримали гірничі відводи з метою видобування рудних та нерудних корисних копалин)

04 серпня 2021

У зв’язку із затвердженням Правил виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 31.03.2021 № 669) вам необхідно організувати проходження позачергового навчання відповідних посадових осіб (головних маркшейдерів, маркшейдерів) з метою ознайомлення з новим нормативно-правовим актом.

У порядку інформування повідомляємо, що зазначеним вище нормативно-правовим актом, шляхом державного регулювання визначені організаційні та технічні вимоги до маркшейдерських робіт під час відкритого та підземного способах розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин, будівництві гірничих підприємств, використанні надр у цілях, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин, а також структуру маркшейдерської служби гірничодобувного підприємства, правила ведення та зміст маркшейдерської документації, зокрема:

– конкретизовано порядок та точність виконання робіт з маркшейдерського забезпечення гірничодобувного підприємства на усіх етапах освоєння родовища рудних та нерудних корисних копалин;

– визначено методику та точність виконання маркшейдерських знімань на поверхні та у підземних виробках сучасними електронними вимірювальними приладами, використання супутникових технологій під час створення опорних та знімальних мереж;

– визначено вимоги щодо порядку ведення польової, обчислювальної та графічної маркшейдерської документації у електронному вигляді.

Вимоги цих Правил є обов’язковими в частині виконання маркшейдерських робіт для всіх суб’єктів господарювання та їх відокремлених структурних підрозділів незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які здійснюють на території України проектування, будівництво, експлуатацію, консервацію та ліквідацію підприємств з розробки рудних та нерудних корисних копалин, а також об’єктів надрокористування, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин.

Наказом визнано такими, що не застосовуються на території України:

«Инструкцию по производству маркшейдерских работ», затверджену Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 20 лютого 1985 року (НПАОН 74.2-5.01-85);

«Инструкцию по производству маркшейдерских замеров и контролю горных работ на предприятиях черной металлургии СССР», затверджену Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 01 листопада 1985 року (НПАОН 74.2-5.03-85);

«Инструкцию по производству маркшейдерских замеров и контролю горных работ на предприятиях Министерства черной металлургии СССР», затверджену Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 01 січня 1985 року (НПАОН 74.2-5.06-85).