На Черкащині розпочато планову перевірку ПАТ «Укрнафта»

25 червня 2021

Відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Управління на 2021 рік, посадові особи Управління під головування начальника Управління Олени Лазарєвої проводять перевірку дотримання вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки у структурних підрозділах ПАТ «Укрнафта», розташованих на території області.

Під час проведення планових заходів фахівці Управління перевірять наявність дозволів та декларацій на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

З метою недопущення виробничого травматизму, посадовці Управління під час надання технічних консультацій на робочому місці роз’яснюють відповідальним особам і працівникам основні вимоги законодавства з охорони праці, зміни до нормативно-правових актів з безпеки праці.

Увагу керівництва підприємства акцентовано на обов’язковому проведенні навчання працівників з питань охорони праці та забезпеченні їх засобами індивідуального та колективного захисту, а також спецодягом та спецвзуттям, призначеним для роботи в вибухонебезпечному середовищі.