Порядок розслідування нещасних випадків та надання адміністративних послуг роз’яснено студентам інституту пожежної безпеки

18 лютого 2021

Перший заступник начальника Управління Держпраці у Черкаській області Ірина Щербата і завідувач сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Черкаській області Василь Юрченко 18 лютого 2021 року провели вебінар для студентів Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

Участь у вебінарі взяли більше 40 студентів спеціальності «Цивільна безпека» освітньо-професійної програми «Охорона праці» від першого курсу до випускного.

Ірина Щербата у доповіді висвітлила основні вимоги законодавства з охорони праці щодо проведення розслідування нещасного випадку, зокрема акцентувала увагу на алгоритмі і порядку подання роботодавцем повідомлення про настання нещасного випадку, на процедурі розслідування, яке проводить комісія підприємства і спеціального розслідування, яке проводить комісія територіального органу Держпраці.

Студентам інституту вказано на обов’язки безпосереднього керівника робіт і роботодавця у разі настання на виробництві нещасного випадку та поінформовано, які саме нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню комісіями територіального органу Держпраці.

Крім того, перший заступник начальника Управління Держпраці у Черкаській області проаналізувала стан виробничого травматизму в Черкаській області у 2020-2021 роках та надала практичні рекомендації з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

Василь Юрченко детально зупинився на порядку відомчої реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та змінах до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020№617.

Завідувач сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Черкаській області висвітлив актуальні зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021№ 77 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 при отриманні суб’єктом господарювання дозволів та подачі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.