Нагадуємо роботодавцям про обов’язковість проведення медичних оглядів працівників

25 жовтня 2021

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, ст.169 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (далі – медичний огляд працівників).

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540 в редакції від 28.04.2021 не вносились зміни до законодавчих актів щодо зупинення (призупинення) на час карантину медичних оглядів працівників.

Процедуру проведення медичних оглядів працівників визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113 (далі – Порядок) до якого Міністерством охорони здоров’я також не вносились зміни.

Враховуючи викладене, медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійного добору, щорічні обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року мають проводитися.

Представники роботодавців щорічно до 1 грудня поточного року зобов’язані подати до Управління Держпраці заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в наступному році.

До заяви додаються витяг зі штатного розкладу стосовно переліку всіх професій по структурним підрозділам підприємства, установи, організації та дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, які роботодавець проводить згідно з п. 3.1. Порядку.

Після розгляду наданих документів за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складається Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам (далі – Акт).

На підставі Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників за формою зазначеною у додатку 2 Порядку та узгоджує їх у відділі з питань гігієни та експертизи умов праці Управління Держпраці.

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду з відповідними закладами охорони здоров’я, які відповідають вимогам п. 2.1 Порядку, та надає йому список працівників, які підлягають медичному огляду.

Під час прийняття на роботу, також у разі переведення на іншу роботу роботодавець повинен видати робітнику направлення на обов’язковий попередній медичний огляд за встановленою формою, в якому вказується характеристика умов праці працівника.

Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.
Фахівці Управління Держпраці під час підписання Заключного акту за результатами періодичних медичних оглядів працівників надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які обов’язкові для виконання. При підписанні Заключного акту роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та з яких причин.

Роботодавець несе адміністративну відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів – штраф згідно з ч. 5 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Закликаємо роботодавців своєчасно провести медичні огляди працівників.