НАЗК затверджено Порядок інформування про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

01 грудня 2021

01.12.2021 набуде чинності наказ НАЗК від 23.07.2021 за №451/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» (далі – Порядок).

Визнається таким, що втратило чинність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року №20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 року за №1366/29496 (зі змінами).

Зазначеним Порядком визначено процедуру інформування НАЗК про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Так, відповідно до пунктів 3-4 Порядку, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити про це Національне агентство у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунка членом сім’ї.

Інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента здійснюється особисто суб’єктом декларування шляхом заповнення відповідної електронної форми повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі – повідомлення) (додаток) після автентифікації у персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

Суб’єкти декларування з 01.12.2021 року будуть подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а також повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента за відповідними новими електронними формами у встановленому порядку.