Обов’язки держави та роботодавця щодо протидії мобінгу працівників

20 вересня 2023

У грудні 2022 року до українського законодавства внесено зміни для запобігання та протидії мобінгу, а саме: у Кодексі законів про працю України визначено:

– поняття та форми мобінгу;

– обов’язки держави та роботодавця щодо протидії мобінгу працівників;

– внесення змін до колективного договору;

– до кого звертатися за допомогою;

– розірвання трудового договору у зв’язку з мобінгом;

– відповідальність керівника та працівника за мобінг.

Обов’язки держави та роботодавця щодо протидії мобінгу працівників

Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, правовий захист від мобінгу (цькування), дискримінації, упередженого ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення ним трудової діяльності, а також забезпечення особам, які зазнали таких дій та/або бездіяльності, права на звернення до Державної служби України з питань праці та до суду щодо визнання таких фактів та їх усунення (без припинення працівником трудової діяльності на період розгляду скарги, провадження у справі), а також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок таких дій та/або бездіяльності, на підставі судового рішення, що набрало законної сили (стаття 5-1 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ).

Роботодавець повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню), уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту (стаття 141 КЗпПУ).

Роботодавець зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки та захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню) (стаття 158 КЗпПУ).

Більше інформації з питань праці – на порталі Держпраці: https://pratsia.in.ua/