Про безпечну експлуатацію об’єктів, споруд і обладнання автозаправних станцій йшлося під час превентивної роботи

25 березня 2021

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 11.03.2021 р. №1033/1/1-21 та окремого доручення т.в.о. Голови Держпраці від 12.03.2021 на Черкащині тривають позапланові перевірки авто-газозаправних комплексів.

Під час проведення позапланових перевірок та інформаційно-роз’яснювальної роботи з працівниками, фахівці Управління особливу увагу приділили питанням допуску до роботи працівників без укладення трудового договору, безумовному дотриманню вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеці проведення робіт у вибухонебезпечних зонах, захисту безпеки і здоров’я працівників.

Як наголосили Микола Мирошниченко, Оксана Батякова та Оксана Лисенко під час заходів, роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року, відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці». При проведенні цих оглядів необхідно керуватися конкретними умовами праці на автозаправній станції з урахуванням переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці.