Обов’язки роботодавців щодо працівників з ВІЛ/СНІДом

10 червня 2024

Міжнародна організація праці (далі – МОП) розробила Практичний посібник «ВІЛ/ СНІД та сфера праці» задля визначенні принципів боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу у сфері праці та в рамках забезпечення гідних умов праці.

Згідно з рекомендаціями МОП, роботодавці мають заохочувати працівників з ВІЛ/СНІДом отримувати консультації та допомогу поза межами підприємства або в службах безпеки й гігієни праці (якщо такі є на підприємстві) чи в інших структурах, якщо вони надають спеціалізовані й конфіденційні послуги.

Для цього роботодавці повинні зробити наступне:

– визначити експертів, групи самодопомоги й служби на місцевому рівні чи на рівні регіону, що спеціалізуються на наданні консультацій з питань ВІЛ/СНІДу та його лікування;

– визначити ті місцеві медичні й немедичні організації, які можуть бути корисними для працівників, які живуть із ВІЛ/СНІДом;

– рекомендувати працівникам звертатися до дільничного лікаря або до спеціалізованих медичних установ для проведення первинного огляду й лікування, якщо таке не проводилося, або порекомендувати працівникові спеціалізовану медичну установу, якщо він її ще не знайшов.

Роботодавці повинні надавати ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД працівникам достатньо вільного часу, згідно з мінімальними національними нормами, для отримання консультацій та проходження лікування.

Консультаційна підтримка повинна надаватися працівникам безкоштовно; при консультуванні потрібно враховувати специфічні потреби й становище жінок і чоловіків. Для надання таких послуг доцільно підтримувати зв’язки з урядом, працівниками і їх організаціями та іншими зацікавленими сторонами.

У разі необхідності представники працівників повинні допомагати працівникам, що живуть із ВІЛ/СНІДом, в отриманні професійних консультацій.

Консультаційні служби повинні інформувати всіх працівників про їхні права, в тому числі на допомогу, передбачену діючими програмами соціального забезпечення і професійними схемами та іншими програмами життєзабезпечення, мета реалізації яких – допомогти працівникам подолати наслідки ВІЛ/СНІДу.

У випадку виробничого контакту з ВІЛ-інфекцією роботодавці повинні надавати працівникам достатньо часу для отримання консультацій, зі збереженням їх заробітної плати.

За матеріалами: Практичний посібник Міжнародної організації праці “ВІЛ/СНІД та сфера праці”.