Порядок організації особистого прийому громадян в Управлінні Держпраці у Черкаській області

Наказом Управління Держпраці у Черкаській області 20.07.2017 № 40-АГ затверджено Порядок організації особистого прийому громадян в Управлінні Держпраці у Черкаській області

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення особистого прийому громадян та ведення діловодства за зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Черкаській області (далі- Управління).

2. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Законів України „Про звернення громадян” (далі – Закон), „Про статус народного депутата України”„Про статус депутатів місцевих рад”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” (далі – Інструкція), від 24 вересня 2008 року № 858 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян”, від 24 червня 2009 року № 630 „Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади” та інших нормативно-правових актів з питань звернень громадян.

3. Особистий прийом громадян (далі – прийом) проводиться керівництвом Управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а у разі відсутності керівництва – уповноваженими ним посадовими особами, керівниками і посадовими особами структурних підрозділів Управління, до компетенції яких належать відповідні питання.

4. Прийом керівництвом Управління здійснюється за попереднім записом (далі – запис) у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян (далі – графік).

5. У графіках прийомні дні визначаються для керівництва, структурних підрозділів Управління.

6. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян в Управлінні розміщується на відповідних веб-сторінках офіційного веб-порталу Управління у мережі Інтернет.

7. Запис громадян на прийом проводиться працівником сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації в робочі дні.

8. Попередній запис на особистий прийом до начальника Управління, першого заступника, заступника начальника Управління та керівників структурних підрозділів проводиться не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення особистого прийому.

Запис проводиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205, третій поверх, сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації або за телефоном: (047) 33-01-95.

9. Керівник Управління, перший заступник, заступник начальника Управління та керівники структурних підрозділів можуть перенести дату чергового прийому без внесення змін до графіка не пізніше ніж за три робочі дні до дати прийому, про що повідомляється громадян, які записані на прийом, одним із засобів зв’язку.

10. Запис на прийом до начальника Управління проводиться у разі, якщо порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після прийому начальниками відділів та секторів Управління.

11. Під час запису на особистий прийом у громадянина або його законного представника з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний номер телефону (за наявності), запитується документ, що підтверджує повноваження на представлення інтересів громадянина, з’ясовується зміст питання, що потребує вирішення, чи звертався громадянин з цього питання раніше і куди, чи приймалися рішення за зверненням з цього питання, з’ясовуються реквізити документів, якими надавались відповіді на звернення, тощо.

Зазначена інформація вноситься до журналу обліку особистого прийому громадян. У разі необхідності кількість окремих граф журналу обліку особистого прийому громадян може збільшуватись або зменшуватись.

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

12. Повторний запис на прийом громадян з питань, що вже розглядалися на прийомі, проводиться, якщо керівництвом не прийнято рішення про припинення розгляду звернення з порушеного питання відповідно до статті 8 Закону і громадянину письмово не повідомлялося про суть прийнятого рішення за його зверненням.

13. За умови надання під час запису відповідної інформації у прийомі може брати участь представник інтересів громадянина, повноваження якого оформлені в установленому законодавством порядку.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

14. Громадянам під час запису на прийом повідомляють про дату, години і місце прийому, необхідність наявності при собі документів, що посвідчують особу, порядок їх доступу до приміщення Управління або надають обґрунтовані роз’яснення щодо причин відмови в записі на особистий прийом.

15. Керівник Управління та посадові особи, які здійснюватимуть прийом, для забезпечення кваліфікованого вирішення питань, порушених громадянином у зверненні, можуть залучати до розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Управління або одержувати від них необхідну інформацію.

16. Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”, осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної сотні, здійснюється першочергово.

Наявність у громадян особливих потреб або пільг, бажані години прийому, черговість запису можуть враховуватися підрозділом з організації особистого прийому при підготовці та проведенні прийому.

17. Громадяни, які з’явилися на прийом або мають право на участь у прийомі, перед початком прийому повинні пред’явити документ, що посвідчує особу.

18. Посадова особа під час прийому зобов’язана об’єктивно та всебічно розглянути питання, надати відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

19. Посадова особа, яка веде прийом, за результатами розгляду звернення громадянина має право, керуючись чинним законодавством, у межах компетенції прийняти одне з таких рішень:

1) задовольнити прохання чи вимогу та повідомити заявника про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

2) відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про порядок і строк оскарження прийнятого рішення;

3) пояснити заявнику причини неможливості вирішення питань під час прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

20. Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону.

Про результати розгляду звернення громадянин повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

21. Після прийняття рішення щодо звернення громадянина та внесення інформації про нього до журналу обліку особистого прийому громадян посадова особа, яка проводила прийом, громадянин або його представник, повноваження якого оформлені в установленому законодавством порядку, посадові особи, які були залучені до проведення прийому, та представник підрозділу з організації особистого прийому засвідчують своїми підписами у журналі обліку особистого прийому громадян факт ознайомлення з прийнятим рішенням.

22. У разі відмови громадянина або його представника, повноваження якого оформлені в установленому законодавством порядку, від засвідчення факту ознайомлення з прийнятим рішенням про зазначається у журналі обліку особистого прийому громадян.

23. Якщо відвідувач не з’явився або прийом з інших поважних причин не відбувся, про це зазначається у журналі обліку особистого прийому громадян.

Завідувач сектору звернень
громадян та доступу до
публічної інформації                                                                                            Наталія ШОСТАК

Графік особистого прийому громадян (завантажити)

Попередній запис на прийом здійснює Сектор звернень громадян та доступу до
публічної інформації за тел.: (0472) 33-01-95.

В.о. начальника Управління Чемич Юлія Сергіївна

Дні прийому Часи прийому
Другий вівторок місяця з 10:00 до 12:00
Третя середа місяця з 16:00 до 17:15

Заступник начальника Управління Жаркова Марина Вікторівна

Дні прийому Часи прийому
Перший вівторок місяця з 10:00 до 12:00
Третій четвер місяця з 15:00 до 17:15