Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік та обґрунтування

29 листопада 2021

Відповідно до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410, Державною службою України з питань праці розроблено секторальний план на 2022 рік.

Перелік видів продукції, що належать до підвищеного ступеню ризику:

засоби індивідуального захисту – використання яких необхідне для захисту від поверхневого механічного ушкодження (при контакті з гарячими поверхнями, температура яких перевищує 50оС; контакті з миючими засобами слабкої дії або тривалому контакті з водою); а також від шкідливих біологічних агентів, іонізуючого випромінювання, падіння з висоти, поранень від ручних бензопил, шкідливого шуму тощо);

прості посудини високого тиску – наявність у продукції фізичних та механічних факторів (зокрема, система тиску, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей. Зокрема, мова йде про зварні посудини, що піддаються внутрішньому надлишковому тиску понад 0,5 бара і призначені для наповнення повітрям або азотом; максимальний робочий тиск яких не перевищує 30 бар; мінімальна робоча температура яких не повинна бути нижче – 50 °C, а максимальна робоча температура – вище + 300 °C для посудин із сталі і + 100 °C для посудин з алюмінію або його сплавів;

ліфти і компоненти безпеки для ліфтів – продукція призначена для перевезення вантажів та людей, в тому числі, певної категорії споживачів (користувачів) (зокрема, діти, вагітні жінки, особи похилого віку, особи з обмеженими фізичними можливостями), якими така продукція може використовуватися;

канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки – нові та модифіковані канатні дороги, а також компоненти безпеки та/або підсистеми для канатних доріг, призначені для перевезення людей;

обладнання, що працює під тиском – наявність у продукції фізичних та механічних факторів (зокрема, система тиску, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

вибухові матеріали промислового призначення – наявність у продукції хімічних та фізичних факторів (зокрема, речовини, що виробляють дим, запалювальні, сльозоточиві, піротехнічні речовини, система тиску, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей. Кожний вибуховий матеріал повинен розроблятися, виготовлятися і надаватися на ринок з мінімальним ризиком для людського життя і здоров’я, недопущенням виникнення небезпеки для майна і навколишнього середовища за нормальних, передбачуваних умов з урахуванням вимог правил безпеки і типової практики, зокрема до того часу, коли він буде застосований, а також мати експлуатаційні характеристики, визначені виробником, для забезпечення безпечності та надійності;

обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі – наявність у продукції фізичних, механічних факторів (вогненебезпечність, можливість травмування), що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей. Зокрема, йдеться про захисні, контролюючі та регулюючі пристрої, призначені для використання поза межами потенційно вибухонебезпечних середовищ, які необхідні або сприяють вибухобезпечному функціонуванню обладнання та захисних систем; компоненти, призначені для вмонтування в обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

машини та устаткування – продукція акумулює в собі низку фізичних, механічних факторів, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

рухоме обладнання, що працює під тиском – наявність у продукції фізичних, механічних факторів зокрема, системи тиску, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей;

обладнання, що використовується ззовні приміщень – наявність у продукції властивостей, що здатні спричиняти негативний акустичний вплив на людей та оточуюче середовище.

В процесі розроблення секторального плану на 2022 рік було враховано пропозиції, що надійшли від територіальних управлінь Держпраці, згідно із вимогою пункту 14 Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410. До плану включені види нехарчової продукції, на які поширюється дія Технічних регламентів, із урахуванням належності продукції до підвищеного ступеню ризику; інформації, одержаної за допомогою міжнародних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик та результатів роботи територіальних органів Держпраці із здійснення державного ринкового нагляду.

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік

За матеріалами: Держпраці