Найбільш ефективні способи профілактики прихованого виробничого травматизму

03 травня 2023

Згідно вимог статті 22 Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабміном України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок.

Прихований виробничий травматизм – це відсутність своєчасного та належного інформування роботодавцем визначених нормативними документами відповідних
установ та організацій.

Найбільш ефективними способами профілактики та виявлення прихованого виробничого травматизму є:
– проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців;
– підвищення правової грамотності найманих працівників;
– здійснення обліку та перехресних перевірок інформації, яка надходить до органів Держпраці від установ охорони здоров’я та роботодавців.

Працівникам можна порадити наступне:
– ознайомтесь із Законом України «Про охорону праці» та Кодексом Законів про працю України, аби мати правову основу знань у ситуації, коли ваші права порушуються;
– вимагайте від роботодавця створення безпечних умов праці;
– пам’ятайте, що працівник має право відмовитися від виконання робіт, якщо вбачає, що механізм та умови їх виконання можуть мати негативний вплив на стан його здоров’я;
– дотримуйтеся нормативно-правових актів з охорони праці, які затверджені на підприємстві;
– вимагайте від роботодавця перегляду інструкцій з охорони праці, якщо їх зміст не в повній мірі розкриває безпечне виконання робіт;
– не погоджуйтеся виконувати роботи не за спеціальністю і без відповідного навчання та інструктажу на робочому місці;
– у разі травмування під час виконання своїх трудових обов’язків не йдіть на домовленість з роботодавцем та не приймайте його пропозиції свідчити, що ушкодження здоров’я сталося в побуті;
– не погоджуйтеся на працевлаштування без оформлення трудового договору;
– завжди при працевлаштуванні цікавтеся не тільки розміром заробітної плати, а і умовами праці.

Пам’ятайте, що стан охорони праці на підприємстві залежить як від роботодавця, так і від ставлення до охорони праці кожного працівника.

Детальніше про можливості порталу Держпраці: https://pratsia.in.ua