Обов’язки роботодавця щодо уникнення дискримінації за ознакою статі

04 жовтня 2023

Відповідно ст.24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

Роботодавець зобов’язаний:

– створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;

– забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;

– здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;

– вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;

– вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.

Про зміни у трудовому законодавстві під час воєнного стану на порталі Держпраці: https://pratsia.in.ua