Увага! 15 травня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах»

16 травня 2024

15 травня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах»

Основні положення нововведень:

Законом передбачається визначення і процедура правонаступництва у трудових відносинах.

Надано тлумачення понять у розумінні КЗпП України таких як «передача суб’єкта господарювання», «відчужувач», «набувач».

При передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов’язки за трудовими договорами між працівниками і відчужувачем, що існували, переходять до набувача.

При передачі суб’єкта господарювання статус і функції виборного органу первинної профспілкової організації зберігаються на тих же самих умовах і підлягають виконанню тих же самих умов, які існували до переходу прав і обов’язків від відчужувача до набувача.

Відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше 10 робочих днів до передачі суб’єкта господарювання повідомити виборний орган первинної профспілкової організації про:

* дату або орієнтовну дату передачі суб’єкта господарювання;

* причини передачі суб’єкта господарювання;

* правові, економічні та соціальні наслідки передачі суб’єкта господарювання для працівників;

* будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею суб’єкта господарювання, працівника слід повідомити не пізніше ніж за два місяці.

У разі звільнення працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець вважається таким, що несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.

Цей Закон відображає зростаючий фокус на захист прав працівників та стабільність їхньої зайнятості в умовах змін власності підприємств. Його основні положення спрямовані на збереження трудових прав працівників під час передачі бізнесу від одного власника до іншого, а також на забезпечення інформованості та захисту їхніх інтересів через обов’язкове повідомлення та узгодження з профспілками.